2008/05/15

SORRERA - ORIGEN


Iconos 06 erakusketa kolektiboan kokatzen da egitasmo honen sorrera. “El pasillo” arte kolektiboak Iruñeko Reciclarte galerian aurkeztutako proposamenaren zati izan zen egitasmo honen oinarrian dagoen lana.

Este proyecto tiene su origen en la obra que formó parte de la exposición colectiva ICONOS 06 en la galería Reciclarte de Pamplona, propuesta del colectivo de arte “El pasillo”.

DESKRIBAPENA - DESCRIPCION


Etxerako osagarri eta altzarien IKEA markak erabiltzen duen estrategia hartzen du lan honek erreferentzia gisa:
-Osagarrien ugaritasunari esker norbere habitata osatzeko aukera ematen dute, eroslearen behar eta gustuei egokituta.
-Erosle potentzialak bere estilo propioa islatuta ikusten du.

Estrategia hau pertsona guztiek dute bere baitan. Haurtzarotik, gizakiak/pertsonak espazio fisiko bati osagarriak eransten dizkio espazio hori, propioa, norberea dela sentiaraziz. Pertsonak hazi ahala gustuak, ideiak eta ideologiak garatzen, finkatzen edo aldatzen dira. Espazio pertsonalizatu hauek bertan bizi den pertsonak gizartean duen rola islatzen dute.
Ideologia eta uste osoak, egia absolututzat hartzen diren momentutik dira erradikalak, direnak izanda ere. Guztiek bilatzen dute nahi duten hori edo uste duten hori lortzea.
Euskarazko « JO TA KE » esaldian laburbiltzen da irmotasun hori (irmotasunaren eta zerbait lortzeko egiten den esfortzuaren esanahia du). Esaldi honi « IRABAZI ARTE » erantsita bere egin zuen ezker abertzaleak. Horregatik hartzen du “JO TA IKEA” izena egitasmoak. Slogan-marka honek “ideología edo pentsamenduaren habitat-a” ideia laburbiltzen du.Esta obra toma como referencia la estrategia de la marca de muebles y complementos de hogar IKEA:
-Gracias a la gran variedad de complementos, que dan la posibilidad de crear un hábitat propio, se adecuan a las necesidades y los gustos del comprador.
-El comprador potencial llega a ver reflejado su propio estilo.

Esta estrategia es propia de todas las personas. Desde la niñez, cada ser humano va añadiendo complementos a un espacio físico que hacen que cada persona sienta este espacio como propio. Según las personas crecen, sus gustos, ideas e ideologías van evolucionando y afincando, o cambiando. Estos espacios personalizados retratan el rol, dentro de la sociedad, de la persona que lo habita.
Las convicciones e ideologías desde el momento en que se toman como verdades absolutas, sean cuales sean, son radicales. Y todas ellas buscan conseguir lo que desean o lo creen que debería ser.
Esta tenacidad se resume en la frase en euskara “JO TA KE” (significado de tenacidad y esfuerzo por conseguir o realizar algo), que la izquierda abertzale tomó como suya, añadiéndole “IRABAZI ARTE” (hasta ganar). Es por lo que este proyecto toma el nombre de “JO TA IKEA”. Con esta marca-eslogan se resume la idea de “hábitat de una ideología o pensamiento”.